Paardencoaching & Begeleiding

Paardencoaching

Pony’s en paarden zijn prachtige dieren, die altijd in het hier en nu leven. Ze beschikken niet over de mogelijkheid om vooruit of terug te denken. Hierdoor reageren ze heel puur op wat er op dit moment gebeurt en met wie ze op dit moment te maken hebben.

Dit is iets waar we tijdens de coaching op een mooie manier gebruik van kunnen maken. Wanneer we aan het werk gaan met de paarden, doen we dit aan de hand van opdrachten of oefeningen. Hierbij zal het paard op ons reageren en geeft dit inzicht en mogelijkheden om te oefenen. Dit alles doen we op een veilige en verantwoorde wijze!

Tevens zal de omgang met een paard of pony vaak rust en ontspanning brengen. Door het contact met het paard zal het ook makkelijker zijn om te vertellen. Doordat we lekker actief bezig zijn, gaat leren ook eenvoudiger.

Deze manier van coachen pas ik ook geregeld toe in een Ouder-Kind sessie. Een kind mag dan samen met zijn vader en/of moeder aan de slag met 1 van de paarden. Het is altijd een mooi ‘qualitymomentje’ voor ouder(s) en kind, waarbij mooie inzichten en tips naar boven zullen komen.

De tarieven voor de paardencoaching komen overeen met de tarieven die te vinden zijn in het counsellinggedeelte


Begeleiding

Je ontwikkelen op een plek waar je je veilig en vertrouwd kunt voelen. Onder deskundige begeleiding en aansluitend bij jouw manier van leren. In een rustig tempo of met wat extra tijd om het goed te oefenen en te laten beklijven. Dat is in het kort de begeleiding die ik te bieden heb.

Soms hebben kinderen en jongeren wat extra tijd nodig om iets te leren of om een stap te kunnen nemen. Dit kan te maken hebben met de soort hulpvraag, een ingrijpende gebeurtenis die heeft plaatsgevonden of de situatie waarin een kind of jongere verkeerd. Tijdens deze begeleidingsmomenten is die extra tijd er!

Persoonlijke aandacht en een goede vertrouwensrelatie is belangrijk voor mij. Tijdens de individuele begeleiding staat vertrouwen, jezelf kunnen zijn, je gezien en gehoord voelen, voorop. Ook het opbouwen van zelfvertrouwen en weer beter in balans komen zijn vaak belangrijke pijlers.

De begeleiding vindt plaats op mijn locatie en vaak met de inzet van de pony’s en paarden.

De begeleiding wordt altijd afgestemd op de behoeften van het kind of de jongere en de ouders. Voor deze vorm van begeleiding wordt samen een plan opgesteld, zodat het voor iedereen duidelijk is waar we aan werken.

Het tarief voor deze begeleiding wordt in onderling overleg bepaald. Deze begeleiding kan in sommige gevallen (gedeeltelijk) betaald worden via een PGB of een ander budget van uw gemeente. Voor de mogelijkheden hierin, kunt u het beste zelf even informeren bij het CJG of uw gemeente.

Voor mij mag je zijn wie je bent!