Naar Counseling
Individuele Begeleiding Werken op een plek waar je je veilig en vertrouwd kunt voelen.
Onder deskundige begeleiding en op een manier die aansluit bij jouw manier van leren.
In een rustig tempo of met wat extra tijd om iets goed te leren en het te laten beklijven.
Dat is in het kort de begeleiding die ik te bieden heb. Soms hebben kinderen of jongeren wat extra tijd nodig om iets te leren of om stappen te kunnen nemen. Dit kan te maken hebben met de soort hulpvraag, een gebeurtenis die heeft plaatsgevonden of de situatie waarin een kind of jongere verkeerd.
Tijdens de begeleidingsmomenten in mijn praktijk is die tijd er. Persoonlijke aandacht en een goede vertrouwensrelatie is belangrijk voor mij. Tijdens de individuele begeleiding staat vertrouwen, jezelf kunnen zijn, je gezien en gehoord voelen, voorop.
Rustig en ontspannen kunnen werken aan iets wat geleerd mag worden of wat een plekje mag krijgen. Ook het opbouwen van zelfvertrouwen en weer beter in balans komen zijn vaak belangrijke pijlers. De begeleiding vindt plaats op onze locatie en vaak met de inzet van de paarden. Ook tijdens de begeleiding hebben de paarden veel te bieden als het gaat om rust en ontspanning, maar ook bijvoorbeeld over je eigen gedrag en sociale omgang met anderen. De begeleiding wordt altijd afgestemd op de behoeften van het kind of de jongere en de ouders. Voor deze vorm van begeleiding wordt samen een plan opgesteld, zodat het voor iedereen duidelijk is waar we aan werken. Deze vorm van begeleiding kan o.a. betaald worden met een PGB.
Voor de mogelijkheden hierin kunt u het beste informeren bij het CJG of bij uw eigen gemeente.

 

Anne de Bruijn

Dries 18a  6086AW  Neer

06-53641643 info@praktijkbijanne.nl

Voor mij mag je
zijn wie je bent